INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2016 I DRAMMENSMARKASVENNER

Tid: Torsdag 30.03.2016 kl 19.00
Sted: Øren skole, Hotvetveien 100, 3023 Drammen. Møterommet blir merket fra hovedinngangen.


Kloppedugnad på blåstien fra Tverken mot Langemyr lørdag 10. oktoberTirsdag 29 mars kl 1900 arrangerer Drammensmarkas venner årsmøte på Øren skole.


Torsdag 24. september hadde Drammensmarkas venner dugnad i marka.