Årsmøte i Drammensmarkas venner avholdes onsdag 14. mars kl. 19.00 i Friluftslivets hus i Drammen, i tilknytning til DNT Drammen sine lokaler. Adresse: Nedre Storgate 10, Drammen, inngang fra Schwenckegata.


Agenda for årsmøte :
• Godkjenning av innkalling til årsmøte
• Valg av møteleder, referent og to til å underskriver årsmøteprotokoll
• Godkjenning av årsberetning
• Godkjenning av årsregnskap
• Fastsetting av kontingent for 2018
• Godkjenning av budsjett for 2018
• Innkomne forslag
• Valg


Innkomne forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være sendt til foreningens leder på e-post til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. innen 5. mars 2018.
Foto: Åshild Woie
                                   


Tirsdag 29 mars kl 1900 arrangerer Drammensmarkas venner årsmøte på Øren skole.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2016 I DRAMMENSMARKASVENNER

Tid: Torsdag 30.03.2016 kl 19.00
Sted: Øren skole, Hotvetveien 100, 3023 Drammen. Møterommet blir merket fra hovedinngangen.


Kloppedugnad på blåstien fra Tverken mot Langemyr lørdag 10. oktober